Sökning: "Frida Garmer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Garmer.

 1. 1. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Är svenskämnet ett demokratiämne? En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokratiska arbetsformer; Svenskämnet som demokratiämne; Elevdemokrati; Elevinflytande; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Följande kunskapsöversikt görs inom fördjupningsämnet svenska och syftet med arbetet är att diskutera hur skolans demokratiska uppdrag och arbetsformer kan framträda ur ett svenskämnesperspektiv. När vi skriver utgår vi från åk 7–9 i den svenska skolan, dess läroplan och skollag. LÄS MER