Sökning: "Gunnar Boström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gunnar Boström.

  1. 1. DALAPALATSET - AN ADDITION

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Annika Boström; [2013]
    Nyckelord :Dalapalatset; Gävle; addition; residential apartments; Dalapalatset; Gävle; tillägg; tillbyggnad; bostäder; lägenheter;

    Sammanfattning : The aim of this project has been to make an addition to an existing apartment block in Gävle, Dalapalatset.Dalapalatset was built between 1896 and 1899 and was designed by architect Nils Nordén and was planned to be built in three phases. The first two phases were built, but the last one never began. LÄS MER