Sökning: "Henrik Dembinski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Dembinski.

  1. 1. Miller-cycle on a heavy duty diesel engine

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Clive Lewis; Henrik Dembinski; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna report beskriver ett examensarbete inom ämnet förbränningsmotorteknik och är utfört på Scania CV AB i Södertälje i sammarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Fordonsindustrin står inför nya utmaningar när en större fokusering på koldioxid (CO2) utsläpp från väg-gående fordon efterfrågas, vilket är direkt kopplat till fordonets bränsleförbrukning. LÄS MER