Sökning: "oetiska investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden oetiska investeringar.

 1. 1. Den oetiska strategin – En kvantitativ studie om oetiska investeringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Tingåker; Johan Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Oetisk; GARCH; Sharpekvot; Modigliani Squared; Finans; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, genom kvantitativ analys, jämföra den totala avkastningen inom branscherna tobak, alkohol, spel, vapen samt ett eget konstruerat index bestående av de fyra branscherna med världsmarknadsindex under de senaste 25 åren. I studien testas även ifall det är någon signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan något av de fem konstruerade indexen och världsindex. LÄS MER

 2. 2. Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bergström; Ola Dahlbom; Johan Enarsson; Victor Salomonsson; [2016]
  Nyckelord :signifikans och överavkastning.; regressionsanalys; oetiska investeringar; Alphavärde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet som strategi : En kvalitativ studie om hur fondbolag utnyttjar sitt inflytande som investerare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pejcic Kristina; Eriksson Marcus; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; fund companies; strategy; responsible investments; sustainability profile; SRI; ESG.; Hållbarhet; fondbolag; strategi; ansvarsfulla investeringar; hållbarhetsprofil; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Socialt ansvarstagande investeringar har upplevt en substantiell ökning i popularitet de senaste åren i såväl den akademiska som den finansiella världen. Fondbolag har i sin position som investerare både möjlighet och incitament att förändra ett bolag inifrån och de kan välja att påverka detta bolag till en hållbar eller icke-hållbar riktning. LÄS MER

 4. 4. Samvetets pris: Ger oetiska investeringar överavkastning i de nordiska länderna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Edman; Johan Glimsjö; [2015]
  Nyckelord :etik; sin stocks; överavkastning; norden; oetiska investeringar;

  Sammanfattning : Etik i finansiell ekonomi är ett växande forskningsämne och investerare är mer medvetna om den etiska dimensionen av deras investeringar än tidigare. Här uppstår problem när traditionell förståelse för hur aktier prissätts möter en ny mjuk faktor som man tidigare inte har räknat med. LÄS MER

 5. 5. Etiska fonder - ett etiskt dilemma?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eden Habtegabir; Ann-Sophie Lindström; [2013]
  Nyckelord :Ethics; funds; ethical funds; ethical investments; SRI; CSR; Etik; fonder; etiska fonder; etiska investeringar; SRI; CSR;

  Sammanfattning : Idag föreligger ett stort intresse för att placera i etiska fonder, men det råder delade meningar om vad en etisk fond innebär. Det finns ingen universell applicerbar kod utan det är upp till fondbolagen själva att definiera vad som är etiskt för dem. LÄS MER