Sökning: "Hetero-cis-normativity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hetero-cis-normativity.

  1. 1. LGBTQI+ in the Swedish Asylum Process - A Critical Discourse Analysis of Swedish Immigration guidelines for assessing LGBTQI+ asylum seeker

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Elin Gustafsson; [2020]
    Nyckelord :Queer Theory; Hetero-cis-normativity; Gender Binary; Queer Asylum; Sweden;

    Sammanfattning : .... LÄS MER