Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Är informationen jämförbar?

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Jacobsson; Erik Carlström; Inger Andreasson; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under de senaste åren har sjukfrånvaro och kostnaderna för denna ökat kraftigt i Sverige. För företag, kommuner, myndigheter och andra arbetsgivare innebär sjukfrånvaro hos anställda betydande kostnader för sjuklön, vikarier, produktionsbortfall och utbildningsinsatser. LÄS MER