Sökning: "Johan Jacobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Jacobsson.

 1. 1. Deliberation and climate change- A quantitative analysis of potential relationships between deliberation and countries’ efforts in mitigating climate change

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Jacobsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :deliberation; democracy; CO2 emissions; environmental performance;

  Sammanfattning : The debate whether democracy and its procedures are capable of tackling climate change has been going on for years. One mechanism that has been claimed to yield improved environmental performance is deliberation. Meetings between civil society and politicians are assumed to generate more ambitious environmental policy. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares syn på muntlig matematikför elever med matematiksvårigheter : En innehållsanalytisk studie om stödjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Anton Jacobsson; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Content analysis; teachers viewpoint; oral mathematical communication skill; mathematics; student with difficulties with mathematics; grade 9; national test; assesment; Innehållsanalys; lärares synsätt; muntlig matematisk kommunikationsförmåga; matematik; elever med matematiksvårigheter; årskurs 9; nationella prov; bedömning;

  Sammanfattning : Matematik har ett unikt ämnesspråk som elever behöver behärska både skriftligt som muntligt. Brister i den muntliga matematiska kommunikationsförmågan bidrar till att elever med matematiksvårigheter inte får godkänt betyg i matematik för årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Infiltrationens inverkan på värmeeffektbehovet för en kontorsbyggnad

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Johan Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to investigate, in collaboration with the HVAC-engineering company Incoord, how air infiltration affected the heating demand for a building when selected environmental and structural parameters were changed and how the results varied between three different calculation methods. The building was a fictive office building located in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Erasing borders at Teltow Canal Berlin : an approach towards small-scale interventions, flexible urban planning and interim use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Jacobsson; Svante Soldemo; [2016]
  Nyckelord :flexible urban planning; small-scale interventions; interim use; landscape architecture; Berlin;

  Sammanfattning : The thesis investigates alternatives to contemporary urban planning. The aim is to find solutions to how a more flexible development can be brought about in the specific area around the Teltow Canal on the outskirts of Berlin. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden : “en hållbar stadsdel i världsklass“

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johan Jacobsson; Svante Soldemo; [2013]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Norra Djurgårdsstaden; social hållbarhet; stadsbyggnad; Stockholm;

  Sammanfattning : Globaliseringen har försatt Stockholm i en konkurrenssituation gentemot världens städer. För att bemöta konkurrensen har Stockholms stad bland annat valt att satsa stora resurser på stadsbyggnadsprojektet Norra Djurgårdsstaden. LÄS MER