Sökning: "säkerhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet säkerhetsarbete.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetskulturen i byggbranschen : En studie av Skanskas säkerhetsarbete med tyngdpunkt på lossning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lina Jacobsson; Carl-Johan Skerfe; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; säkerhetsarbete; säkerhet; lossning; byggbranschen;

  Sammanfattning : Safety culture are the common beliefs, values and attitudes that a company have for safety and the working environment. A good safety culture is characterized by a management that has a high priority on security issues and the issues are addressed at all levels. LÄS MER

 3. 3. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 4. 4. “Så länge det inte händer någonting kan man väl fortsätta att ta lite onödiga risker” : En kvalitativ studie om hur säkerhetskultur kan främjas inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Forssberg; Christina Fasth; [2020]
  Nyckelord :safety culture; reporting culture; organizational change; human behavior;  work-safety environment; säkerhetskultur; rapporterande kultur; organisationsförändring; mänskligt beteende;  arbetsmiljö;

  Sammanfattning : The construction industry has in the current situation twice as many accidents and work-related health issues than other industries. A good safety culture within organizations is what can cover the parts that cannot be caught up by routines and policies, in other words the human behavior. LÄS MER

 5. 5. Självledarskap i byggbranschen : En studie om betydelsen av medarbetarnas självledarskap för säkerhetsarbetet i byggföretag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Nilsson; Ida Sahlström; [2020]
  Nyckelord :Byggbranschen; Byggföretag; Säkerhetsarbete; Självledarskap; Självledarskapsstrategier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER