Sökning: "säkerhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet säkerhetsarbete.

 1. 1. Hot och våld - En del av jobbet? : En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Ivarsson; Tess Hellman; [2019]
  Nyckelord :Social service; threats and violence; work environment; routines; security work; Säkerhetsarbete; hot och våld; rutiner; socialtjänst;

  Sammanfattning : Titel: ”Hot och våld - en del av jobbet?” - En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld. Författare: Tess Hellman och Caroline Ivarsson Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av socialkontor arbetar med säkerhetsfrågor avseende hot och våld. LÄS MER

 2. 2. Olycks- och tillbudsrapportering med BIA inom byggindustrin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linn Rittmalm Glimne; Viktor Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; Construction industry; Reporting system; Working environment; BIA; Säkerhet; Byggindustri; Rapportsystem; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Trots en positiv utveckling de senaste åren inom den svenska byggbranschen med minskat antal allvarliga olyckor, förekommer allvarliga olyckor och till och med dödsfall fortfarande. Forskning visar att rapportering av olyckor och tillbud kan vara en bidragande orsak till att förebygga och minska förekomsten av dessa. LÄS MER

 3. 3. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER

 4. 4. Att skydda en bank : En kvalitativ fallstudie om säkerhetsarbetet mot social engineering hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :My Hüsing Zetterqvist; Andreas Norrgren; [2018]
  Nyckelord :social engineering; informationssäkerhet; medvetenhet; bank; skyddsåtgärder;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är dels att undersöka hur en bankorganisations och bankenhets säkerhetsarbete mot social engineering ser ut, men även om anställda är medvetna om hot och skyddsåtgärder inom social engineering. De social engineerings-metoder som tas upp i uppsatsen är dumpster diving, pretexting, nätfiske, shoulder surfing och tailgating. LÄS MER

 5. 5. Riskperception vs. beteende : En kvantitativ enkätstudie om riskperception och säkerhetsbeteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet

  Författare :Adrian Henriksson Severin; [2018]
  Nyckelord :Risk; risk perception; behavior; safety behavior; traffic accidents; Theory of planned behavior; survey.; Risk; riskperception; beteende; säkerhetsbeteende; trafikolyckor; Theory of Planned Behavior; enkätstudie;

  Sammanfattning : Den här undersökningen utgår från teorier om riskperception och Theory of Planned Behaviour (TPB). Syftet med studien var att, med utgångspunkt i teorier om riskperception och Theory of Planned Behaviour (TPB), undersöka individers riskperception och säkerhetsbeteende gentemot trafikolyckor. LÄS MER