Sökning: "Ingrid Elisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Elisson.

  1. 1. Konsumenternas attityder i förhållande till butikers organistaionsform

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Anna Elisson; Ingrid Larsson; Katarina Björkengren; [2007]
    Nyckelord :Attityder; intentioner; köpbeteende; butikers organisationsformer;

    Sammanfattning : Problemformulering: Är kunders attityder till en butik beroende av dess organisationsform: finns det skillnader i kunders attityder till en butik baserat på om butiken är fristående eller om den är ansluten till någon form av kedja? Påverkar dessa attityder även kundernas köpbeteende?Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva konsumenters attityder till olika butiker med fokus på deras organisationsform. Vi vill veta om konsumenternas inställning till en butik påverkas av denna faktor, om de tänker på och bryr sig om att butiker är organiserade på olika sätt. LÄS MER