Sökning: "Jakob Feldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Feldt.

  1. 1. Hur elektronisk behöver en bank vara nu och i framtiden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jakob Feldt; Johan Pantzar; [2011-02-03]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemBanker arbetar idag med effektivisering av sina egna verksamheter och försöker få sina kunder allt mindre beroende av bankkontoren. Detta kräver ständig utveckling av de e-tjänster som idag tillhandahålls. LÄS MER