Sökning: "Jakob Li"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jakob Li.

 1. 1. Fotboll som integrationsarena

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Li Hjerten Njem; Jakob Manneheimer; [2019]
  Nyckelord :Symbolisk-interaktionism; integration; fotboll; identitetsskapande; social tillhörighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Worker Heuristics in Marriage in Honey Bees Optimization : As Applied to the Graph Coloring Problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Li; Jakob Vyth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marriage in Honey Bees Optimization (MBO) is an interesting meta-heuristic inspired by the mating process of honey bees, where worker bees are collectively responsible for raising the next generation of the colony. In MBO, worker bees are represented by heuristics that are used to navigate the search space. LÄS MER

 3. 3. Webbaserat resultat och uppföljningsprogram för idrottsförening

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Joel Karlsson; Carl Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Användbarhet; Interaktionsdesign; ASP.NET; System; Jakob; Nielsen; Uppföljning; Utvärdering; Utveckling; Diagram;

  Sammanfattning : Students at the School of Engineering at Jönköping University have on behalf of the swimming organization “Nässjö Sim och Livräddningssällskap” conducted research on how to monitor and evaluate swimmers and swimming groups in a simple and efficient manner with a focus on usability and user friendliness. Since no system existed that could meet these requirements, the client had a desire to tailor and develop such a system. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för multinationella nybyggare : En komparativ studie av Cramos och Volvo Lastvagnars expansion i Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Söderbaum; Robert Aldrich; [2011]
  Nyckelord :The Uppsala model; Nordic MNCs; greenfield and acquisitions; Eastern Europe; Uppsala-modellen; Nordiska multinationella företag; egna etableringar och företagsförvärv; Östeuropa;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks viktiga framgångsfaktorer vid internationell expansion på tillväxtmarknaderna i centrala Östeuropa. Expansionsprocesserna hos Cramo och Volvo Lastvagnar jämförs med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där Uppsala-modellen står i centrum, kompletterad med grundläggande teoretiska förutsättningar avseende egna etableringar respektive företagsförvärv samt avseende tillväxtmarknader. LÄS MER

 5. 5. Etnicitet och sociala relationer : en kvalitativ studie av hur nio elevers etniska bakgrund påverkar deras sociala relationer i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julie Jakob; [2009]
  Nyckelord :Ethnicity; social relations and identity; Etnicitet; sociala relationer och identitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how the students ethnic background affects them in their social relationships at school. The main research questions in this study have been: How does the ethnic background of students affect there social relationships with their friends at school?How does the identity creates and develop in the context of social relationships? What significance does the language that is spoken hold in the social relationships of the childrenThe main research questions have been investigated based on the students perspective, where the two main methods were individual interviews and observation on the schoolyard during recess. LÄS MER