Sökning: "Jakob Li"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Jakob Li.

 1. 1. Fotboll som integrationsarena

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Li Hjerten Njem; Jakob Manneheimer; [2019]
  Nyckelord :Symbolisk-interaktionism; integration; fotboll; identitetsskapande; social tillhörighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effects of Different Worker Heuristics in Marriage in Honey Bees Optimization : As Applied to the Graph Coloring Problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Li; Jakob Vyth; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marriage in Honey Bees Optimization (MBO) is an interesting meta-heuristic inspired by the mating process of honey bees, where worker bees are collectively responsible for raising the next generation of the colony. In MBO, worker bees are represented by heuristics that are used to navigate the search space. LÄS MER

 3. 3. Webbaserat resultat och uppföljningsprogram för idrottsförening

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Joel Karlsson; Carl Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :Användbarhet; Interaktionsdesign; ASP.NET; System; Jakob; Nielsen; Uppföljning; Utvärdering; Utveckling; Diagram;

  Sammanfattning : Students at the School of Engineering at Jönköping University have on behalf of the swimming organization “Nässjö Sim och Livräddningssällskap” conducted research on how to monitor and evaluate swimmers and swimming groups in a simple and efficient manner with a focus on usability and user friendliness. Since no system existed that could meet these requirements, the client had a desire to tailor and develop such a system. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för multinationella nybyggare : En komparativ studie av Cramos och Volvo Lastvagnars expansion i Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Söderbaum; Robert Aldrich; [2011]
  Nyckelord :The Uppsala model; Nordic MNCs; greenfield and acquisitions; Eastern Europe; Uppsala-modellen; Nordiska multinationella företag; egna etableringar och företagsförvärv; Östeuropa;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks viktiga framgångsfaktorer vid internationell expansion på tillväxtmarknaderna i centrala Östeuropa. Expansionsprocesserna hos Cramo och Volvo Lastvagnar jämförs med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk där Uppsala-modellen står i centrum, kompletterad med grundläggande teoretiska förutsättningar avseende egna etableringar respektive företagsförvärv samt avseende tillväxtmarknader. LÄS MER

 5. 5. ROI -  Effekten av kompetensutveckling inom IT-området :  

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för företagsekonomi

  Författare :Jakob Kraft; [2010]
  Nyckelord :ROI; Return on investment; Pay-Back; skills development; IT training; ROI; Return on investment; Återbetalningstid; Pay-Back; kompetensutveckling; IT-utbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Det är idag få större investeringar som företag gör utan att göra någon form av investeringskalkylering. Därför är det ett problem att det idag inte finns något enkelt sätt att kalkylera på en investering i kompetensutveckling inom IT-området. LÄS MER