Sökning: "Jesper Grossman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Grossman.

  1. 1. Virtuell verklighet : Revolution i bostadsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Jesper Grossman; Belinda Kusoffsky; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka det värde som uppfattas och vilka förväntningar som finns kring visualiseringsteknik vid marknadsföring av nybyggnationer och varför dessa förväntningar existerar. Ett samarbete mellan en mäklarfirma och en tjänsteleverantör där man använt sig av ett headset för att visualisera obyggda bostäder och ge användaren möjlighet att ta sig runt i bostaden har undersökts. LÄS MER