Sökning: "Johanna Myrin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johanna Myrin.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet bland äldre : En hermeneutisk studie om äldres upplevelser av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Myrin Hillströms; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER