Sökning: "Kristofer Pousette"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kristofer Pousette.

 1. 1. Fundamental indexering - fundamentalt rätt? : En studie av den svenska aktiemarknaden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wallin; Kristofer Pousette; [2010]
  Nyckelord :Indexering; aktieindex; fundamentalindexering;

  Sammanfattning : I denna undersökning konstrueras fundamentala aktieindex med aktier innefattade av indexetStockholm OMX30 under perioden 1999-04-01 till och med 2009-03-31. Dels konstruerasenskilda index där indexeringen sker efter faktorerna bokvärde, utdelning, försäljning, resultat,kassaflöde och antal anställda, dels ett index där faktorerna sammanvägs. LÄS MER

 2. 2. Finansiell integration

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristofer Pousette; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Momentumstrategi - applicerat på Stockholm OMX30

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Wallin; Kristofer Pousette; [2009]
  Nyckelord :Momentum; Contrarian;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida momentumstrategier applicerat på OMXS30 under perioden2004-01-01 till och med 2009-06-30 genererar riskjusterad överavkastning vid jämförelse medmarknadsindexet OMXS All-share. Detta görs med en teoretisk grund i modern portföljteori, deneffektiva marknadshypotesen samt CAPM. LÄS MER