Sökning: "LINDA BURMAN"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden LINDA BURMAN.

 1. 1. Managing Dependencies and Uncertainties in Multi-Project Organizations Using Management Control Systems : A Case Study at Saab Combat Systems

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :LINDA BURMAN; NADIA DADOUN; [2016]
  Nyckelord :Multi-Project Organization; Multi-Project Management; Management Control System; Project Management Office; Project Portfolio Management; Programme Management; Complex Products and Systems; Human Resource Allocation; Communication.; Multi-Project Organization; Multi-Project Management; Management Control System; Project Management Office; Project Portfolio Management; Programme Management; Complex Products and Systems; Human Resource Allocation; Communication;

  Sammanfattning : Detta Examensarbete utfördes som en fallstudie Saab Combat Systems, som är och undersöker utmaningar i form av beroenden och osäkerheter som uppstår i Multiprojekt-Organisationer. Dessa utmaningar verkar orsaka konflikter och tvetydigheter i Multiprojekt-Organisationer gällande exempelvis, kommunikation, resursallokering, produktutveckling samt maktstrukturer mellan olika roller (Engwall & Jerbant, 2003; Dahlgren & Söderlund, 2010). LÄS MER

 2. 2. Materialadderande tillverkning ur ett miljöperspektiv : En studie av teknikens möjligheter att minska dagens utsläppsavtryck

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Lisa Hämäläinen; Linda Burman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Materialadderande tillverkning (MAT) är den generella termen som används för alla tillverkningstekniker som går ut på att man bygger upp fysiska objekt genom att lägga ihop material lager-på-lager. I vårt arbete undersöker vi huruvida MAT är ett teknikområde som kan minska dagens utsläppsavtryck genom att effektivisera processerna bakom de olika aktiviteterna hos tillverkandeföretag. LÄS MER