Sökning: "Linda Kvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Kvist.

 1. 1. Hundens betydelse inom arbetsterapin : - Hur hundar kan främja och motivera till meningsfulla aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Cia Ahlgren Kvist; Linda Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapeut; sysselsättning; viljekraft; vård- och terapihund;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva hur arbetsterapeuter arbetar i aktivitet med vård- och terapihund och upplevd nytta med detta. Metoden som valdes var en kvalitativ induktiv ansats med semistrukturerade intervjuer. Elva arbetsterapeuter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval via grupper på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Håravfall och cytostatikabehandling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Kvist Landelius; Linda Fahlberg Larsson; [2013-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tre drabbas någon gång under livet av cancer. Cytostatikabehandlingenär en av de vanligaste behandlingsformerna, dessvärre medför den alltidbiverkningar. Håravfall beskrivs som en av de värsta biverkningarna undercytostatikabehandling. Syfte: Att belysa forskning kring cytostatikarelaterat håravfallhos kvinnor med cancer. LÄS MER

 3. 3. Stödsystem/riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Linda Kvist; Sara Gillhof; [2013]
  Nyckelord :Clinical decision support systems; Computer Assisted; Decision Making; Evidence based dentistry; Practice Guidelines; Risk Assessment; Systematic Review;

  Sammanfattning : Riskbedömning är en väsentlig del av klinikerns vardag. Varje patient ska riskbedömas och riskgrupperas, vilket sedan utgör grund för val av behandling, behandlare och revisionsintervall. I tandvården i Sverige idag används det ett flertal olika stödsystem eller riktlinjer för riskbedömning av oral hälsa. LÄS MER

 4. 4. Vital tandblekning - en litteraturstudie med inriktning på peroxidernas skadeverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Linda Kvist; Sara Gillhof; [2011]
  Nyckelord :Blekning; Emalj; Väteperoxid; biverkningar;

  Sammanfattning : I dagens moderna samhälle blir vårt yttre allt viktigare, såväl utsida som insida ska må bra. Detta speglar sig även i tandvården, där munnens estetik blir lika värdefull som dess funktion. Patienternas ökande intresse och efterfrågan ställer höga krav på oss behandlare, som måste kunna tillgodose dessa önskemål. LÄS MER