Sökning: "Marie Ekesryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Ekesryd.

  1. 1. Ett nedslag i implementeringsprocessen : En intervjustudie om Gy11

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Marie Ekesryd; Elin Karlsson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER