Sökning: "Marita Jacobsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marita Jacobsen.

  1. 1. Lärares användning av "IKT" i undervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Janet Jacobsen Andersson; Marita Johansson; [2006]
    Nyckelord :Informationsteknik; Datorstödd undervisning; Barn och datorer;

    Sammanfattning : Bakgrund:1973 inleddes ett stort arbete med att få in datorer i skolmiljön. Genom åren har olika projekt genomförts och idag handlar det om att lärarna skall ledaskolutveckling med stöd av regionala nätverk. LÄS MER