Sökning: "Matilda Larberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Larberg.

  1. 1. Intensiv beteendeterapi för förskolebarn med autism: Utvärdering i en klinisk verksamhet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Cecilia Silverskiöld; Matilda Larberg; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER