Sökning: "Mills"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Mills.

 1. 1. VARFÖR ÄR DET LÄGRE VALDELTAGANDE I KOMMUNALA OMVAL? En jämförande studie av åtta svenska omval mellan år 1976–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Schönbeck; [2020-03-04]
  Nyckelord :Omval; Nyval; Val; Valdeltagande; rösttrötthet; kommun;

  Sammanfattning : Since 1986 there has been eight re-elections to Swedish municipalities and regions. This thesis aims to explain the great decline and difference in voter turnout between the eight cases of re-election. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 3. 3. The Flamekeeper : The Confessional Purgation of the Soul in the Poetry of Robert Lowell

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ryan Jurison; [2020]
  Nyckelord :Robert Lowell; American poetry; Catholic Theology; Religious Symbolism; Purgation; Purgatory; Land of Unlikeness; Lord Weary s Castle; The Mills of the Kavanaughs; Life Studies; For the Union Dead;

  Sammanfattning : This essay is a critical textual analysis of the poetry of Robert Lowell with focus on religious symbolism used in his work, and the Catholic theology which informed it. This results in a new, contrasting interpretation to the conventional view that he had abandoned his religious focus by mid-career, while accounting for his own assessment that he had not. LÄS MER

 4. 4. Automatic control of renewable energy sources at varying load

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Patrik Zenkert; Douglas Lowén; [2020]
  Nyckelord :Automatic control; SCADA; Renewable energy;

  Sammanfattning : With the current climate crisis with the global temperature increasing due to fossil fuels being used there are big investments in green energy. Wind power is a good alternative to fossil fueled power and already has a widespread use. LÄS MER

 5. 5. Bioplastproduktion från skogsindustriellt avloppsvatten : En energiteknisk och ekonomisk utvärdering för att producera polyhydroxyalkanoater på Gruvöns Bruk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Hedin; [2020]
  Nyckelord :bioplastics; wastewater; evaluation; economic; PHA; bioplast; avloppsvatten; utvärdering; ekonomi; PHA;

  Sammanfattning : I framtiden kommer avfall att behöva hanteras cirkulärt och resurser tas om hand för att möta hårdare framtida miljökrav. Ett miljöproblem som lyfts de senaste åren är nedskräpning där plast ofta nämns som ett exempel. Plast är ett viktigt material och används i stora delar av samhället. LÄS MER