Sökning: "Mills"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet Mills.

 1. 1. Neutralization of acidicwastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag: an upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad processmetallurgi

  Författare :RAHUL PUTHUCODE; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER

 2. 2. Sveriges förhållande till Nordiska Motståndsrörelsen: En normativ argumentationsanalys av Sveriges rapport till CERD från år 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Koch; [2019]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; NMR; yttrandefrihet; grundlagen; FN; CERD; demonstrationsfrihet; hattal; hets mot folkgrupp; rättighetskrock; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen växt det senaste decenniet. De har arrangerat allmänna sammankomster och synts i offentliga politiska sammanhang. Det har gjort att en diskussion om yttrandefrihet och rättigheter har kommit till ytan. LÄS MER

 3. 3. Rawls, politiken och familjen : En kritisk diskussion av John Rawls rättviseuppfattning som filosofiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden och rättvis familjepolitik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rasmus Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of gender structured inequalities in society and within families. LÄS MER

 4. 4. The importance of end customer value in the paper industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Herlitz; [2019]
  Nyckelord :Customer value; Paper industry; Newspaper; Perceived value; Digital era;

  Sammanfattning : In a more digitalized world the paper industry has struggled to deliver customer value and stay relevant when the digital media has started to emerge. This problem has especially happened to newspaper which has seen a decline in Sweden with over 20% the last decade. LÄS MER

 5. 5. Cosmological Implications of the Quantum SU(2) Yang-Mills Fields

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Emil Boman; [2019]
  Nyckelord :Cosmic Inflation; Yang-Mills; SU 2 gauge fields; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We study the key properties of the quantum SU(2) Yang-Mills ground state and its possible role in the early Universe, in particular, as a driver of Cosmic Inflation. Using the effective action approach and separating the Yang-Mills field potential into homogeneous (condensate) and inhomogeneous (fluctuations) components, we reproduce the conformal-time solutions for the two different types of the Yang-Mills condensate in the minimum of the effective Lagrangian for generic initial conditions. LÄS MER