Sökning: "Nicolai Grant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nicolai Grant.

  1. 1. Pressen, makten och journalistiken

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

    Författare :Nicolai Grant; [2005]
    Nyckelord :mediekoncentration; svensk press; press; mediemångfald; mångfald;

    Sammanfattning : Pressen, makten och journalistiken behandlar mediekoncentrationen och den svenska pressen.... LÄS MER