Sökning: "Nicole Muir"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nicole Muir.

 1. 1. Skolans väg in i framtiden. : En redovisning av hur Karlstad Folkskola blev enhetsskola från perioden 1950-talet och framåt.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Nicole Muir; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Obedience and Influence: A Social Psychology Study of Chararcter Developments in Todd Strasser's The Wave

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Nicole Muir; [2014]
  Nyckelord :The Wave; Social Psychology; Obedience and Influence;

  Sammanfattning : .... LÄS MER