Sökning: "Niklas Engdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Niklas Engdahl.

 1. 1. Solving a Dead-lock Problem of NFO-Sinus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Henrik Engdahl; Niklas Johansson; [2006]
  Nyckelord :sensorless motor control; asynchronous AC motor; field orientation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis presents, analyzes and suggests solutions to the dead-lock problem of the sensorless variable speed drive NFO Sinus. Friction, measurement, parameter estimation and quantization effects are believed possible origins of this problem and is hence studied. LÄS MER

 2. 2. Metod för optimering och effektivisering av sekvensflöden : SAAB Automobile AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Henrik Tärnqvist; Niklas Engdahl; [2003]
  Nyckelord :SAAB Automobile AB; Simulering; QUEST; Logistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER