Sökning: "Niklas Gustenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niklas Gustenius.

  1. 1. Medarbetarens upplevelse av hälsopromotion

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Christina Danielsson; Niklas Gusténius; [2015]
    Nyckelord :Hälsopromotion; Hälsofrämjande; Hälsa; Medarbetare;

    Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett stort fokus kring träning och hälsa. Hälsofrämjande åtgärder i form av fysisk aktivitet är något som har blivit väldigt betydelsefullt i syfte att främja folkhälsan och aldrig förr har det tränats på gym eller sprungits så många lopp som i dessa dagar. LÄS MER