Sökning: "Hälsopromotion"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Hälsopromotion.

 1. 1. Den upplevda hälsan i samband med pandemin hos äldre personer över 65 år : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linnéa Karlberg; Joa-Kim Kierikka; [2022]
  Nyckelord :elderly; health; loneliness; pandemic; covid-19; health promotion; äldre; hälsa; ensamhet; pandemi; covid-19; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronaviruset (covid-19) medförde att Folkhälsomyndigheten 2020 införde rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Den äldre befolkningen blev extra utsatt på grund av att de tillhörde riskgruppen att bli allvarligt sjuk. LÄS MER

 2. 2. “Jag vill vara nöjd med mig själv och må bra.” : En mixad-metodstudie om hälsofrämjande insatser för arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa-Lee Fasth; Hidajete Spahija; [2022]
  Nyckelord :arbetssökande; arbetslös; hälsofrämjande insatser; hälsopromotion; sysselsättning; hälsa; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslöshet medför en rad hälsokonsekvenser för individen och i februari 2022 var 7,7% av Sveriges befolkning arbetslösa. Hälsofrämjande insatser och sysselsättning har visat sig medföra ett flertal hälsovinster för individen. LÄS MER

 3. 3. Uppfattningar om växtbaserad kost : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ingrid Fredriksson; Paulina Ilieva; [2022]
  Nyckelord :plant-based diet; vegan; perceptions; attitudes; TPB; interviews; health; health promotion; sustainability; Sweden; växtbaserad kost; växtbaserat; vegan; vegansk; veganskt; uppfattningar; attityder; TPB; intervjuer; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; hållbarhet; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka uppfattningar om växtbaserad kost hos vuxna i Sverige. En växtbaserad kost främjar hälsa, miljö och djurens välfärd. Semistrukturerade intervjuer baserade på teorin om planerat beteende hölls med elva individer mellan åldrarna 18 och 57 som är bosatta i Sverige. Deltagarna hade olika kostvanor. LÄS MER

 4. 4. Massagens betydelse för självskattad hälsa och hälsa på arbetsplatser hos anställda

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Angelica Hällströmer; Kristina Danielsson; [2022]
  Nyckelord :massage; work experience; health; health promotion; SHIS; WEMS; massage; hälsa på arbetsplatser; hälsa; hälsopromotion; SHIS; WEMS;

  Sammanfattning : Hälsan är något som är föränderligt och många människor spenderar stora delar av livet på sina arbetsplatser. Hur hälsan ser ut på arbetsplatser är något som även kan avspeglas på den personliga hälsan och vice versa. LÄS MER

 5. 5. Återhämtningsstrategier för kvinnor 30-40 år : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jenny Asplund; Jonna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Coping; Hälsa; Hälsopromotion; Kvalitativ studie; KASAM; Kvinnor; Återhämtning och Återhämtningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva återhämtningsstrategier hos kvinnor 30–40 år. Metod: Tio kvinnor i åldern 30–40 år deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades genom en kvalitativ tematisk analys. LÄS MER