Sökning: "Object art"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Object art.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. OSS ZINESEMELLAN En fallstudie av konstzinet hos Fredrik Åkum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Fredrika Stjernberg Joel Albinsson; [2020-11-03]
  Nyckelord :Art; Fanzine; Print; Art zine; Alternative Space; Heterotopia; Theoretical Object; Cultural Democracy;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of the art zines of contemporary Swedish artist Fredrik Åkum. Examining art zines as platform, art zines as medium and the democratisation of art through the art zine. LÄS MER

 3. 3. IKONER PÅ KONSTMUSEUM En jämförande studie av Nationalmuseums utställning i Stockholm och utställandet av ikonen Guds Moder av Vladimir på Tretjakovgalleriet i Moskva

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Nordin; [2020-08-05]
  Nyckelord :heritage; heritagization; orthodox icons; museums;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen medhuvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020:33.... LÄS MER

 4. 4. Implementation of a Deep Learning Inference Accelerator on the FPGA.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Shenbagaraman Ramakrishnan; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Deep Learning; Neural Networks; Deep Learning Accelerators; NVDLA; FPGA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, Artificial Intelligence is one of the most important technologies, ubiquitous in our daily lives. Deep Neural Networks (DNN's) have come up as state of art for various machine intelligence applications such as object detection, image classification, face recognition and performs myriad of activities with exceptional prediction accuracy. LÄS MER

 5. 5. Image Captioning On General Data And Fashion Data : An Attribute-Image-Combined Attention-Based Network for Image Captioning on Mutli-Object Images and Single-Object Images

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Guoyun Tu; [2020]
  Nyckelord :Image captioning; fashion data; attention based; text attributes; Bildtexter; modedata; uppmärksamhetsbaserat; textattribut;

  Sammanfattning : Image captioning is a crucial field across computer vision and natural language processing. It could be widely applied to high-volume web images, such as conveying image content to visually impaired users. Many methods are adopted in this area such as attention-based methods, semantic-concept based models. LÄS MER