Sökning: "Olga Svedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olga Svedin.

  1. 1. Fans som bråkar : Fans reaktioner på representationer av queerhet i dataspelet Dragon Age: Inquisition

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

    Författare :Olga Svedin; [2019]
    Nyckelord :queerteori; reception; representationsteori; medieanalys; genus; Dragon Age: Inquisition; dataspelstudier;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur representationen av ett samkönat par, Dorian Pavus och Iron Bull i dataspelet Dragon Age: Inquisition, orsakar stridigheter i spelets fandomgrupp. I uppsatsen analyseras hur medietexten representerar paret samt fansens reception av paret och deras sexualitet. LÄS MER