Sökning: "Oscar Matsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Matsson.

  1. 1. Likabehandling, lika behandling eller bara behandling : En exempelstudie av upplevelsen av likabehandlingsarbetet i skolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Oscar Matsson; [2013]
    Nyckelord :Equal treatment; school; anti opresseive pedagogy; practice  ; Likabehandling; skola; normkritik; pedagogik; praktik;

    Sammanfattning : Equal treatment in school is an on-going debate in the Swedish society. At the same time teachers around the country struggles to make ends meet because of a heavy workload. Voices have been raised that teachers no longer have the time to actually be teachers since they get piled up with paper work and other administrative tasks. LÄS MER