Sökning: "Packning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Packning.

 1. 1. ManagementPractical Aspects of Aqua Ammonia as Secondary Refrigerant in Ice Rinks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacqueline Pierri; [2021]
  Nyckelord :Ice rink; secondary refrigerant; refrigeration; refrigerant management; secondary fluid; natural refrigerant; aqua ammonia;

  Sammanfattning : The transition from fluorinated gases to natural refrigerants could be key to reducing the impacts of climate change. Ice rinks are energy-intensive buildings, with large heating and cooling demands. The pumping power required to move the secondary refrigerant typically accounts for a sizable amount of the energy use of the refrigeration system. LÄS MER

 2. 2. Lagertjocklekens inverkan på packning och homogenitet : fältundersökning i full skala av en tätkärna för dammbyggnation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Moa Rosén; [2021]
  Nyckelord :fyllningsdammar; packning; lagertjocklek; morän; densitetsbestämning; vattenvolymeter; isotopmätare;

  Sammanfattning : En dammanläggning består av ett system med olika funktioner; en dämmande, en avbördande och en kontrollerande funktion. Syftet med den dämmande funktionen i en damm är att skapa ytor för vattenansamling. Det finns flera olika typer av dammar, den vanligaste konstruktionsprincipen i Sverige är jord- och stenfyllningsdammar. LÄS MER

 3. 3. A method proposal for an analysis of lead times for MSB’s deliveries to the EU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Luscher; Ella Smith Palin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Civil Contingencies Agency has been assigned by the government to prepare for potential crises and catastrophes. In order to be able to act quickly during such events, the agency has acquired a warehouse to support the EU´s civilian efforts with equipment. LÄS MER

 4. 4. Parallel Minimum Cuts : An improved CREW PRAM algorithm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andrés López Martínez; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis considers the minimum cut problem in undirected, weighted graphs. We present a simple randomized CREW PRAM algorithm to find the minimum cut in a graph G with n nodes and m edges, based on Karger’s celebrated randomized near-linear time min-cut algorithm [STOC’96]. LÄS MER

 5. 5. Development of corrosion resistant coatings using natural biopolymer and pollen

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alessandro Armani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corrosion is a mechanism that highly reduces the lifetime of metals in different environments, especially in water or moisture environment. The worldwide maintenance cost due to corrosion is estimated in billions of dollars per year, and actual solutions in terms of coating usually contains toxic or environmentally harmful species. LÄS MER