Sökning: "Patricia Stoltz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Stoltz.

  1. 1. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
    Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER