Sökning: "Carl Engblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Engblom.

  1. 1. En plattform för det fria ordet En studie om hanteringen av extremism vid fyra svenska universitet

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Carl-Johan Engblom; [2006]
    Nyckelord :Extremism; Terrorism; Universities; Higher education; Democracy; National security; Counter-Terrorism; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

    Sammanfattning : This master thesis? purpose is to examine the role of Swedish universities in the prevention of extremism and terrorism. Depending on how the universities look upon their role in preventing extremism and promoting democracy among their students, extremism can either flourish or be restrained in the higher learning environment. LÄS MER