Sökning: "Statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2353 uppsatser innehållade ordet Statsvetenskap.

 1. 1. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerheten i skolan under en pandemi : -en undersöking utifrån samhällskunskapslärares upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Martin Hjertqvist; [2021]
  Nyckelord :Rättssäkerhet. Rättsstat. Skolväsendet. Global pandemi. Undervisningsmetod; Juridifiering; Ramfaktorsteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make it clear, based on teachers experience, whether the rule of law in Swedish schools has been affected during sudden changes in the framework of a pandemic. To respond to this purpose, issues have been formulated. LÄS MER

 3. 3. Kampen för demokrati i Myanmar : En fallstudie angående Myanmars politiska transition 2015 och varför demokratin inte lyckats få fäste i landet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Claes Sköld; [2021]
  Nyckelord :Transition; Contextual; Demokrati; Auktoritär; Regim; Aung San Suu Kyi; Militär; Militärjunta; Praetorian; Kupp;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is going to be about understanding how the transition in Myanmar happened in 2015, when the democratic party and Aung San Suu Kyi won the general election and assumed power. And understanding why the democratic ideology didn’t take root during the period 2015 - 2021 when the democratic party and Aung San Suu Kyi led the country. LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av lärarlönelyftet : En undersökning av tre rektorers professionella uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nima Zaerzadeh; [2021]
  Nyckelord :Lärarlönelyftet; rektor; professionell uppfattning; politisk styrning; professionell styrning; implementering.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the professional perception of principals, concerning the political reform lärarlönelyftet of 2016. The purpose is to examine the area of tension between the political and the professional governance of the school, and provide principals an opportunity to evaluate the effects of their distribution based on their professional perceptions. LÄS MER

 5. 5. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER