Sökning: "Statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1936 uppsatser innehållade ordet Statsvetenskap.

 1. 1. Bortom en ridå av fördomar : Elevers erfarenheter av att bära slöja i svensk skola och deras tankar kring feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Lind; [2018]
  Nyckelord :veil; school; multiculturalism; multicultural education; feminism; postcolonial feminism; slöja; skola; mångkultur; interkulturell pedagogik; feminism; postkolonial feminism;

  Sammanfattning : This study examines what experiences female, Muslim pupils have of wearing veil in the Swedish school and their thoughts about the veil and feminism. The method used is a qualitative semi structured interview study based on six pupils at an upper secondary school in south Sweden. LÄS MER

 2. 2. Energi som strategisk utrikes- och säkerhetspolitisk resurs : Neorealistisk analys av den ryska energipolitiken mot Ukraina mellan 2004-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Rasulov; [2018]
  Nyckelord :Neorealism. Hard Power. Soft Power. Gas. Energi. Ryssland. Ukraina.NATO. EU.;

  Sammanfattning : Vast amounts of energy resources have equipped Russia with powerful means of influence on energy dependent Ukraine. This essay places Russia’s current energy policy towards Ukraine into a broader theoretical perspective. Drawing on the work of John Mearsheimers theory of Offensive Neorealism and Joseph. LÄS MER

 3. 3. Nya Moderaterna - nya väljare : En kvantitativ teoriprövande fallstudie av långtgående dealignment i Sverige med fokus på Moderaterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adrian Ekström; [2018]
  Nyckelord :dealignment; realignment; funnel of causality; dealignment; orsakstratten; realignment; väljarrörlighet; Moderaterna; teoriprövande; fallstudie; demokrati;

  Sammanfattning : The Swedish Moderate Party had for a long time varied widely in election results. This essay emerges that the theory of dealignment and realignment explains the variation. Dealignment meaning that contemporary voters in western democracies don’t establish relations with political parties in a wide form as traditional. LÄS MER

 4. 4. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 5. 5. Tjänstemännens uppdrag? : Kvalitativa studier kring rättssäkerheten vid lönebidrag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jessica Haaga; [2018]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; lönebidrag; förvaltningsetik; egenetik; Lennart Lundqvist; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : This essay will describe the working method of wage subsidies at the Employment Service and provide an insight into how legal these decisions are in Västra Götalandslän. Through qualitative interviews, prosecutors at the Swedish Employment Service have described the process how a wage subsidy is taken at the employment service. LÄS MER