Sökning: "Statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2738 uppsatser innehållade ordet Statsvetenskap.

 1. 1. Sverigedemokraternas inverkan på Moderaternas migrationspolitik inför valet 2022 : En jämförande idéanalys med utgångspunkt i Moderaternas migrationspolitik inför valet 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ilma Agovic; [2024]
  Nyckelord :Migrationspolitik; Migration; Partiförändring; Invandring; Moderaterna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hypothesis that Moderaterna has developed its migration policy towards a more restrictive direction with the influence of the populist party Sverigedemokraterna, as a measure to prevent Sverigedemokraterna from winning the election. The international migration has in recent years grown significantly and has resulted in the increased numbers of populist parties. LÄS MER

 2. 2. Moderaternas ideologiska skiftningar mellan konservatism och liberalism. : En idéanalys av Moderaternas utveckling mellan 2002-2022.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Wickholm; [2024]
  Nyckelord :Moderaterna; liberalism; konservatism; idéanalys;

  Sammanfattning : This essay examines the ideological change in the Swedish moderate party during the time period between 2002-2022. This ideological analysis is based on Andrew Heywoods theoretical framework on ideology (2021) and Jan Hyléns (1991) operationalized apparatus on central values associated with liberalism and conservatism. LÄS MER

 3. 3. Det svenska partiet Feministiskt initiativ : En idéanalys av det svenska partiet Feministiskt initiativs politik jämfört med liberalfeminismens, radikalfeminismens och den marxism/socialistiska feminismens idéer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Axelsson; [2024]
  Nyckelord :Feministiskt initiativ; feminism; liberalfeminism; radikalfeminism marxism socialistiskt feminism;

  Sammanfattning : The Swedish political party Feministiskt initiativ, because of their name, gives a hint of connection to feminism as a theory. Therefore, the aim of the essay is to look for similarities and differences between liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism compared to Feministiskt initiativ ́s politics. LÄS MER

 4. 4. Vägen från diktatur till demokrati : En kvalitativ studie om EU och dess effekt på demokratiseringsprocessen i Polen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Hajbrink; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay will examine Poland and the potential impact of the European Union on the democratization in the former communist state. From being an integral part of the Soviet Union influential sphere to become one of the biggest countries by population and by military capacity in the EU. LÄS MER

 5. 5. EU:s socialpolitiska riktning : En klassificering av EU:s välfärdsregimstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Lindahl; [2024]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; välfärd; välfärdsstater; välfärdsregimer; socialpolitik; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : The introduction of the European union’s pillar of social rights has marked a new chapter in EU social policy. The social policy of the union has been seen to affect the national welfare state of its members causing convergence between member states. LÄS MER