Sökning: "Petra Öjhage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Öjhage.

  1. 1. En påtvingad förändring eller en utveckling : En studie av länsstyrelsers hantering av förmedling inom arkeologiska undersökningar i samband med ändringen av kulturmiljölagen 2014

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Petra Öjhage; [2016]
    Nyckelord :Swedish archaeological legislation; National Heritage Act; Culture Environmental Act; archaeological investigations; mediation; communication;

    Sammanfattning : On January 1, 2014 a legislative amendment to the former National Heritage Act (1988: 950) was put in action, one of the new amendments that was conceived in what is now called Culture Environmental Act (1988: 950). The change made it possible for the County Councils to enforce that the results associated with archaeological research would be conveyed to the public. LÄS MER