Sökning: "Polishögskolan i Växjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Polishögskolan i Växjö.

  1. 1. Fördjupningsarbetet vid Polisutbildningen i Umeå : vad tycker studenterna på utbildningen om arbetet?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Björn Fritzell; [2007]
    Nyckelord :Polisen i samhället;

    Sammanfattning : Fördjupningsarbetet på polisutbildningen i Umeå är ett omtvistat ämne bland studenterna på utbildningen. Det är många som har bestämda uppfattningar huruvida det är något som ska finnas på utbildningen eller inte. LÄS MER