Sökning: "RESTCONF"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet RESTCONF.

 1. 1. Implementation av Python via NETCONFoch RESTCONF : En jämförelsestudie

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Philip Ekström; [2023]
  Nyckelord :NETCONF; RESTCONF; PYTHON;

  Sammanfattning : Det går att hantera nätverksenheter och nätverk på olika sätt. Två av dessa sätt är RESTCONF och NETCONF. Denna undersöknings syfte är att ta reda på vilken av dessa två protokoll som är snabbast och om storlek på nätverket har påverkan på vilket att dessa protokoll som bör användas. LÄS MER

 2. 2. X.509 Certificate-Based Authentication for NETCONF and RESTCONF : Design Evaluation between Native and External Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Qi Li; [2023]
  Nyckelord :NETCONF; RESTCONF; x509 over SSH; Erlang; Network Automation; PKIX; Public Key Infrastructure X.509 ; NETCONF; RESTCONF; x509 over SSH; Erlang; Nätverksautomatiserng; PKIX; Public Key Infrastructure X.509 ;

  Sammanfattning : The Network Service Ochestrator (NSO) is a network automation system provided by Cisco that is used to automate large network changes with the ability to roll back in case of errors. It provides a rich northbound interface to communicate with the user and a southbound interface to orchestrate network devices securely. LÄS MER