Sökning: "Rebecka Källquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Källquist.

  1. 1. #WILLIAMMÅSVARE En mottagarorienterad studie om transmedialt berättande i TV-serien Skam

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Emelie Bengtsson; Rebecka Källquist; [2017-10-09]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : AbstractExamensarbete:15 hpProgram:Medie- och kommunikationsvetarprogrammetNivå:GrundnivåTermin/år:Vt/2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:48Antal ord:19 603Nyckelord:Mediekonvergens, transmedialt berättande, Skam, TV-serier, webb-TV, demassification, Instagram, ungdomar, community, gemenskap, TV-tablå, linjär TVSyfte:Syftet med studien är att undersöka hur tittare tar del av och upplever Skams TV-format.Teori:Mediekonvergens, transmedialt berättande, intrakompositionell transmedialitet, uses and gratifications, asynchroneity, demassification, instrumentell och ritualiserad medieanvändning. LÄS MER