Sökning: "Robert westin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Robert westin.

 1. 1. Visualization of sports performance data on Androidmobile-phone acquired through a Bluetooth link

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Robert Westin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recent developments in mobile architecture and the need for objective performancemeasurement in kayak elite sport coaching induced the opportunity for this study. Wedeveloped an application for smartphones that will help athletes evaluate their perfor-mance. Several sensors measure forces, acceleration and distance. LÄS MER

 2. 2. Rytmmodellen - Modell för lyckad Time Pacing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Westin; Patrik Nilsson; Michael Aleborg; [2002]
  Nyckelord :Time pacing; Strategi; Rytm; Mercedes-Benz; Competing on the Edge; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemställning: Vilka är de interna samt externa kritiska faktorer som skall tas hänsyn till, vid fastställandet av en Time pacing-rytm? Syfte: Syftet med uppsatsen är att klargöra vilka interna och externa faktorer som är kritiska, av största vikt, för fastställandet av en Time pacing-rytm i ett företag. Dessutom ämnar vi ordna dessa faktorer i en modell som skall hjälpa företag vid fastställandet av rytmen, vid användandet av Time pacing-strategin. LÄS MER