Sökning: "Ryssligan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ryssligan.

  1. 1. Ryssligan - mördarliga eller bolsjeviker? En studie om hur Ryssligan framställs i The Times och Dagens Nyheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Adrian Altgård; [2019]
    Nyckelord :Ryssligan; Hadjetlaché; Diskursanalys; Dagens Nyheter; The Times;

    Sammanfattning : Ryssligan blev smeknamnet på de 16 ryska män som tillsammans var inblandade i tre mord i Stockholm år 1919. Vid frågan på varför morden egentligen begicks går teorierna dock brett isär. Enligt The Times var Hadjetlaché, ledare för ligan, en bolsjevikagent. LÄS MER