Sökning: "Särvskollan"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Särvskollan.

 1. 1. Petrografisk beskrivning av Prekambriska ortognejser i den undre delen av Särvskollan, mellersta skollenheten, Kaledonska orognen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Daniel Olla; [2020]
  Nyckelord :Svandinaviska Kaledoniderna; Särvskollan; Valmåskomplexet; Jämtland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den Kaledonska bergskedjan i Skandinavien bildades under tidsperioderna Ordovicium och Silur och är uppbyggd av ett avancerat skollkomplex. En av skollorna heter Särvskollan. Den består i huvudsak av Prekambrisk lågmetamorf sandsten, vilken genomskärs av en Prekambrisk diabassvärm som på vissa platser inte visar någon metamorfos. LÄS MER

 2. 2. Radiogenic Dating and Microstructure Analysis of Shear Zones Found Within the Seve Nappe Complex in the Åre Region, Jämtland, Scandinavian Caledonides

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cameron Alessandrini; [2017]
  Nyckelord :Rb-Sr dating; Ar-Ar dating; Lower Seve Nappe; Scandinavian Caledonides; COSC drillhole.; Rb-Sr datering; Ar-Ar datering; Seveskollan; skandinaviska Kaledoniderna; vit glimmer; COSC borrkärna.;

  Sammanfattning : The North Atlantic Caledonides are a continent-continent collision type orogeny found in WesternScandinavia, Svalbard, Greenland and the British Isles. They are thought to have formed as a result of a complex history consisting of repeated ocean opening and closure. LÄS MER