Sökning: "Svandinaviska Kaledoniderna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Svandinaviska Kaledoniderna.

  1. 1. Petrografisk beskrivning av Prekambriska ortognejser i den undre delen av Särvskollan, mellersta skollenheten, Kaledonska orognen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Daniel Olla; [2020]
    Nyckelord :Svandinaviska Kaledoniderna; Särvskollan; Valmåskomplexet; Jämtland; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Den Kaledonska bergskedjan i Skandinavien bildades under tidsperioderna Ordovicium och Silur och är uppbyggd av ett avancerat skollkomplex. En av skollorna heter Särvskollan. Den består i huvudsak av Prekambrisk lågmetamorf sandsten, vilken genomskärs av en Prekambrisk diabassvärm som på vissa platser inte visar någon metamorfos. LÄS MER