Sökning: "Louise Granudd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Louise Granudd.

 1. 1. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 2. 2. How much does architecture affect the willingness to pay? - A comparison between 1970s and 1920s architecture and its impact on today’s architecture.

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2016]
  Nyckelord :Architecture; willingness to pay; purchasing power; Swedish grace; “miljonprgrammet”; Arkitekturstil; betalningsvilja; köpkraft; Swedish grace; miljonprogrammet;

  Sammanfattning : If you ask any person for his opinion about "miljonprogrammet", most would answer that it is the largest architectural failure in modern times. The housing shortage meant that numerous buildings had to be built quickly and the architecture was neglected. LÄS MER