Sökning: "omvårdnad pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden omvårdnad pedagogik.

 1. 1. "Det lilla som att känna sig trygg är det viktigaste för oss" En kvalitativ studie om omsorgsbegreppets innebörd i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Bystedt; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsanalys; dialog; förskola; omsorg; omsorgsetik; pedagogens perspektiv;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna definierar och förklarar begreppet omsorg och dess roll i förskolans verksamhet. Vi ville även öppna upp för diskussion kring omsorgsbegreppet och på så sätt synliggöra begreppets breda tolkningsområde. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2016, s. LÄS MER

 2. 2. Varför sa ingen något? : En litteraturöversikt om patienters behov av information i samband med hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vallius Frida; Johansson Anna; [2016]
  Nyckelord :Information; Hysterectomy; Nurse-patient relationship; Participation; Pedagogy; Information; Hysterektomi; Vårdrelation; Delaktighet; Pedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det vanligaste större gynekologiska ingreppet hysterektomi, som innebär att livmodern avlägsnas. Denna operation kan vara påfrestande för kvinnan på grund av att livmodern ofta har stor betydelse som symbol för kvinnlighet och fertilitet, vilket gör att operationen kan medföra psykiska påföljder så som depression. LÄS MER

 3. 3. Med andras ögon : Hur pedagogik gestaltar sig i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Åhlander; Johanna Westerberg; [2015]
  Nyckelord :Caring; education; learning; nurse; patient; pedagogic; teaching; Lärande; omvårdnad; patient; pedagogik; sjuksköterska; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Människan som är i behov av vårdande inom omvårdnad behöver pedagogiskt lärande i form av stöd från sjuksköterskan inför de frågor och utmaningar de ställs inför. Hur pedagogiskt lärande utformas i olika vårdsituationer är ännu inte tillräckligt vetenskapligt utforskat, vilket gör att det är viktigt att kartlägga problematiken kring bristen på pedagogiskt lärande i omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Att bevittna,benämna och baka en kaka : En studie av uppfattningar om gott kollegialt samspel, ur några undersköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Flink; [2015]
  Nyckelord :Nursing; interplay; colleagues; interaction; learning; Omvårdnad; samspel; kollegor; interaktion; lärande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet undersökt fenomenet samspel mellan kollegor. Studiens syfte var att undersöka uppfattningar om gott kollegialt samspel, utifrån några undersköterskors perspektiv, och urvalsgruppen bestod av sju yrkesverksamma undersköterskor från fem olika arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Att främja tillit hos invandrarpatienter med psykossjukdomar : - en kvalitativ studie om sjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ashraf Bahiraei; [2014]
  Nyckelord :nurses; immigrants; psychiatric care; trust; sjuksköterskor; invandrare; psykiatrisk omvårdnad; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ett mångkulturellt samhälle kan vara en utmaning för sjukvårdspraxis. Tillit är viktigt för att kunna bygga en välfungerande relation mellan en patient och vårdgivare. LÄS MER