Sökning: "Rainforest Alliance"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rainforest Alliance.

 1. 1. Shaping the role of water : an investigation of participation and stringency in third-party ecolabels for coffee

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Linn Snarset; [2016]
  Nyckelord :participation; standards; water resources; green coffee; stringency; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The global food system, population growth, increased wealth, shifting diets and an overall larger demand for processed food, meat and dairy, has led to increased pressure on land, water and energy. The environmental implications of this have taken part in the establishment of international institutions which aims to regulate agriculture production methods, and thereby reduce these adverse impacts. LÄS MER

 2. 2. Miljömärkning på livsmedel : Konsumenters kunskap och preferenser

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Sedig; [2016]
  Nyckelord :Miljömärkningar; Konsumentval; Konsumenternas kunskap om miljömärkningar;

  Sammanfattning : The society today is a very environmentally conscious society, at least that´s what it seems like. In this study, which is a combined literature review and survey, focus was at whether people have confidence in eco-labels, if they know what it stands for, how many people bought them and what labels they bought. LÄS MER

 3. 3. Frysdisketiken : Vikten av att kommunicera Corporate Social Responsibility inom livsmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Gille; Oliwer Cedergren; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Etiska märkningar; Kommunikation; Livsmedelsbranschen; Social Identitet;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to explore the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) within the food industry. We have decided to focus on how five different ethical labels are communicated towards students and the standpoint of the study is the students understanding of the communication. LÄS MER

 4. 4. Idealets berättelse : hur etiska certifieringsorgan skapar sina identiteter genom narrativ

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :David Fridolin; [2014]
  Nyckelord :etisk produktcertifiering; NGO:s; narrativanalys; nykolonialism;

  Sammanfattning : Konsumenter har tämligen lite insyn i omständigheterna kring produktionen av de varor de dagligen konsumerar. I en värld av global handel är det till synes oundvikligt att människor och miljö blir lidande när privata, vinstdrivna företag bara har intresse för just vinst, och statliga myndigheter inte mäktar med, inte har intresse av, eller helt enkel inte anses legitima, att lägga sig i de förhållanden under vilka världshandeln sker. LÄS MER

 5. 5. Certifierat kaffe : - ett hållbart alternativ?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Roberto Angius; Carl Philip Leissner; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kaffe är den näst största handelsvaran som finns och dricks i hela världen. I Sverige dricks det väldigt mycket kaffe per person och det är även ett land där medvetenheten när det gäller hållbarhet växer väldigt mycket. Då människors medvetenhet har ökat har även krav ställts på tillverkarna. LÄS MER