Sökning: "Samuel Brändström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Brändström.

 1. 1. Invasion-analysis of stage-structured populations in temporally-varying environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change may cause epidemic threats as species spreading human diseases invades previously unpopulated areas. A species can establish in new areas if they fulfills an invasion criterion. LÄS MER

 2. 2. Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. LÄS MER