Sökning: "Silvia Stålhös"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Silvia Stålhös.

  1. 1. Yerba maté - en hälsodryck

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Silvia Stålhös; [2018]
    Nyckelord :polyfenoler; antioxidanteffekt; saponiner; xantiner;

    Sammanfattning : Yerba maté är en dryck som förekommer mycket i Sydamerika, framförallt i Argentina, där den årliga genomsnittskonsumtionen ligger på 6,24 kg torrvikt per person, och den anses vara landets nationaldryck. Yerba maté består av blad från Ilex paraguariensis och är en växt som ursprungligen blev upptäckt av Guaraní-indianerna från Paraguay, Brasilien och Argentina. LÄS MER