Sökning: "polyfenoler"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet polyfenoler.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Kan ett dagligt intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hos individer med kardiovaskulära riskfaktorer? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Araceli Pereyra; Elin Jakobsson; [2020-08-24]
  Nyckelord :blåbär; hypertoni; kardiovaskulära sjukdomar; kardiovaskulära riskfaktorer; blueberry; hypertension; cardiovascular diseases; cardiovascular risk factors;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan ett intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hosindivider med kardiovaskulära riskfaktorer?Författare: Araceli Pereyra och Elin JakobssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01___________________________________________________________________________Bakgrund: Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar attpolyfenoler, som det finns rikt av i blåbär, har en positiv effekt på blodtryck och skulle därförpotentiellt kunna minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Yerba maté - en hälsodryck

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Silvia Stålhös; [2018]
  Nyckelord :polyfenoler; antioxidanteffekt; saponiner; xantiner;

  Sammanfattning : Yerba maté är en dryck som förekommer mycket i Sydamerika, framförallt i Argentina, där den årliga genomsnittskonsumtionen ligger på 6,24 kg torrvikt per person, och den anses vara landets nationaldryck. Yerba maté består av blad från Ilex paraguariensis och är en växt som ursprungligen blev upptäckt av Guaraní-indianerna från Paraguay, Brasilien och Argentina. LÄS MER

 4. 4. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Tomas Ekström; [2017]
  Nyckelord :tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Sammanfattning : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. LÄS MER

 5. 5. Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Vikström; [2017]
  Nyckelord :blåbär; polyfenol; antocyanin; två-fas extration; RBR; natriumfosfat; ammoniumsulfat;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna produceras det varje år ca 250 000 ton blåbär och av det tillvaratas endast ca 7 %. Blåbär innehåller höga halter av antocyanin vilket är väldigt attraktivt på hälsokostmarknaden. LÄS MER