Sökning: "Ölbryggning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Ölbryggning.

 1. 1. Egtvedflickans bärmölska : Om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Heed; [2021]
  Nyckelord :Boiling stones; nordic grog; Egtved; relational analogy; paramorphic model; ancient beer; ancient brewing techniques; mead; braggot; mixed fermented beverages; bronze age Denmark; south Scandinavia; Chaine Operatoire; Bronsålder; öl; mjöd; mölska; fermenterade blanddrycker; Egtved; Egtvedflickan; koksten; chaine operatoire; operationella kedjor; relationella analogier; paramorfisk modell; bärmölska; bryggprocesser; ölbryggning; fermentering;

  Sammanfattning : Egtvedflickans bärmölska – om bryggprocessen för fermenterade blanddrycker under sydskandinavisk äldre bronsålder. The Braggot of the Egtved Girl- the brewing process of Early Bronze Age mixed fermented beverages in South Scandinavia. LÄS MER

 2. 2. Det våras för öl : En studie om GBG Beer Weeks påverkan på Göteborg och dess ölkultur.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Walter Magnuson; [2020]
  Nyckelord :craftmanship; gastronomy tourism; beer tourism; cultural tourism; special events; Hantverk; gastronomiturism; ölturism; kulturturism; evenemang;

  Sammanfattning : Alkohol har haft en central del i flertalet kulturer genom människans historia, där de tidigaste bevisen på fermentering av öl har hittats i Kina och daterats till över 7000 år gamla. I flera av dagens traditionella och moderna kulturer återfinns öl som en central del i ritualer och festligheter, och inom vissa kulturer har produktionen av fermenterade drycker blivit synonymt med nationen eller regionen. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju väldigt mycket skägg" : Om svenska kvinnliga ölbryggares yrkeserfarenheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2016]
  Nyckelord :öl; ölbryggning; genus; mansdominerade branscher; feministisk fenomenologi; kvinnor;

  Sammanfattning : This essay is a small-scale interview study which explores Swedish female beer brewers’ experiences as a minority in a male-dominated workplace. It focuses on the lived experiences of the brewers. LÄS MER

 4. 4. Design och tillverkning av automatiserat bryggverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Hanna Fernandez; Tova Johansson; Pontus Renholm; Malin Stauber Alfredsson; [2016]
  Nyckelord :Ölbryggning; Arduino; Öl; Bryggverk; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Alkoholhaltiga drycker har konsumerats länge i Sverige, idag är öl en av de mest förekommande dryckerna. Med tanke på hur få ingredienser öl innehåller och att smaken trots detta kan varieras i det oändliga är det lätt att förstå att alla delsteg måste genomföras med precision. LÄS MER

 5. 5. Humleodling i Skånska socknar mellan 1658 och 1758 : En studie av geometriska avmätningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Katharina Persson; Sanna Ströbeck; [2013]
  Nyckelord :Humleodling; Landskapsvetenskap; Bygdeindelning; Geometriska avmätningar; Skåne;

  Sammanfattning : I Norden har humle använts vid ölbryggning sedan vikingatiden. Under historisk tid var öletmer än bara en dryck, det innehöll så mycket kalorier och näringsämnen att det kunde ersättaen hel måltid (Karlsson Strese 2008).Skåne har under historiens gång tillhört både Danmark och Sverige. LÄS MER