Sökning: "polyphenols"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet polyphenols.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Kan ett dagligt intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hos individer med kardiovaskulära riskfaktorer? - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Araceli Pereyra; Elin Jakobsson; [2020-08-24]
  Nyckelord :blåbär; hypertoni; kardiovaskulära sjukdomar; kardiovaskulära riskfaktorer; blueberry; hypertension; cardiovascular diseases; cardiovascular risk factors;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan ett intag av blåbär rekommenderas för att minska blodtrycket hosindivider med kardiovaskulära riskfaktorer?Författare: Araceli Pereyra och Elin JakobssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01___________________________________________________________________________Bakgrund: Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning visar attpolyfenoler, som det finns rikt av i blåbär, har en positiv effekt på blodtryck och skulle därförpotentiellt kunna minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Fermentation and germination of pearl millet and cowpea : a review of nutritional quality, antinutritionalcompounds and functional properties

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Stina Gustavsson; Sofia Jacobsson; [2020]
  Nyckelord :pearl millet; cowpea; fermentation; germination; chemical composition; antinutritional compounds; functional properties;

  Sammanfattning : Undernutrition is responsible for 45% of deaths of children under the age of 5 in low- and middle-income countries, where pearl millet (Pennisetum glaucum) is one of the staple cereals. Despite of pearl millets favorable chemical composition, challenges still lie in the utilization of them due to the presence of antinutritional compounds (ANCs). LÄS MER

 4. 4. Cascade Valorization of Apple Pomace into Polyphenols and Pectins by Green Extraction Processes

  Master-uppsats, KTH/Glykovetenskap

  Författare :Teodóra Gál; [2020]
  Nyckelord :pectin; subcritical water extraction; apple pomace; phenolic compounds; antioxidant activity; pektin; extraktion med subkritiskt vatten; äpple press; fenoliska ämne; antioxiderande aktivitet;

  Sammanfattning : I det här projektet extraherades värdefulla komponenter från äpple-pomace som är en restprodukt från cidertillverkning. Restprodukten var tillhandahållen av en svensk cidertillverkare. Extraktionen fokuserades mot pektin och fenolföreningar som uppvisar antioxiderande aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Effects of the Mediterranean Diet on Brain Function : Underlying mechanisms

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Malin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :mediterranean diet; cognitive decline; Alzheimer‟s disease; PUFA; antioxidants; polyphenols; microbiota gut-brain-axis; dietary fibre;

  Sammanfattning : The Mediterranean diet (Medi) has been highlighted as the golden diet rich in protective properties associated with cognitive- and emotional health. The foundation of the Medi comprises vegetables, fruits, nuts and seeds, legumes, and extra virgin olive oil. LÄS MER