Sökning: "kardiovaskulär sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kardiovaskulär sjukdom.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Mitt hjärta begränsar min sexuella hälsa : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar om kvinnors upplevda sexuella hälsa efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Blomgren; Lina Martinsson; Stina Hallin; [2021]
  Nyckelord :myocardial infarction; women; sexual activity; sexuality; experiences; hjärtinfarkt; kvinnor; sexuell aktivitet; sexualitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualitet är mångdimensionellt och omfattar emotionellt, fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande. Sexualitet och sexuell hälsa samspelar med varandra och kan äventyras då kvinnan insjuknar i hjärtinfarkt. LÄS MER

 3. 3. Vegansk kost och typ 2-diabetes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tilda Holm; Patrik Svensson; [2021]
  Nyckelord :Type 2-diabetes; vegan diet; cardiovascular disease; public health; plant-based diet; prevention; Typ 2-diabetes; vegansk kost; kardiovaskulär sjukdom; folkhälsovetenskap; växtbaserad kost; prevention;

  Sammanfattning : Introduktion: Kardiovaskulära sjukdomar är en av de vanligaste sjukdomarna världen över och står årligen för 18 miljoner dödsfall, en tredjedel av alla dödsfall. En av dessa sjukdomar är diabetes som en av elva i världen har i någon form och mörkertalet är stort. Typ 2-diabetes (T2D) kan vara ärftlig men är också påverkbart. LÄS MER

 4. 4. Är det skillnad i självskattade sömnbesvär mellan högskolestudenter med barn och högskolestudenter utan barn? En tvärsnittsstudie från en högskola i sydvästra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Holmkvist; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; university students; parent; child; KSQ; sömnbesvär; högskolestudenter; förälder; barn; KSQ;

  Sammanfattning : Introduktion: Sömnbrist kan orsaka måttligt ökad risk för sjukdom och förkortad livslängd. Det kan bland annat leda till infektionssjukdomar eftersom immunsystemet försvagas, samt är en riskfaktor för kardiovaskulär sjuklighet och diabetes typ 2. LÄS MER

 5. 5. Försök att isolera lipoprotein(a) från plasma : FPLC med gelfiltrering och anjonbyteskromatografi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Oskar Nordén; [2021]
  Nyckelord :anjonbyteskromatografi; DLS; FPLC; gelfiltrering; LDL; lipoprotein a ; Western blot;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att försöka utveckla en metod för att isolera lipoprotein(a), ett lipoprotein som korrelerar i hög grad till kardiovaskulär sjukdom, från plasma. Det har varit problematiskt att på ett enkelt sätt separera lipoprotein(a) från LDL på grund av dess strukturella likheter. LÄS MER