Sökning: "hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet hypertoni.

 1. 1. Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Louise Hedblom; Charlotte Jönsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? Författare: Louise Hedblom och Charlotte Jönsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 _____________________________________________________________________Bakgrund: WHO uppskattar att drygt en miljard personer har hypertoni världen över. I Sverige ses en förekomst hos cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen, baserat på ett medeltryck på ≥ 140/90 mmHg. LÄS MER

 2. 2. Primärvårdssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med stresshantering hos patienter med hypertoni : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Söder; Jeanette Wegersjö; [2020]
  Nyckelord :Hypertonimottagning; Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Primärvårdssköterska; Stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvårdssköterskor har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande. Hypertoni kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och drabbar en stor del av befolkningen i världen. I Sverige upplever allt fler människor stress. Studier visar på att det finns ett samband mellan förekomsten av stress och hypertoni. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av blodtrycks- och kolesterolvärden hos patienter med hypertoni vid två hälsocentraler varav den ena har sjuksköterskeledd hypertonimottagning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Eva-Marie T.Johansson; Maria Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :blodtryck; hypertoni; hypertonimottagning; primärvård; sjuksköterskeledd;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: I Sverige har regeringen beslutat att genom fokus på primärvård förbättra folkhälsan. Fortfarande har 1,8 miljoner svenskar hypertoni, hälften står under behandling. I Gävleborg har antalet patienter med diagnosen ökat. LÄS MER

 4. 4. Fysisk Aktivitet på Recept : how FaR are we?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teodor Day; Lisa Koonce; [2020]
  Nyckelord :FaR; förskrivning; sjuksköterska; hinder; aktivitet; indikation;

  Sammanfattning : Många människor drabbas idag av sjukdomar som tydligt kan kopplas till livsstil. Fysisk aktivitet kan vara ett botemedel mot detta på grund av dess positiva inverkan på människans fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten : En kvalitativ studie som beskriver kvinnors upplevelse av fysisk aktivitet under graviditeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sargonia Solaka; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; fysisk aktivitet under graviditet; graviditet; graviditetskomplikationer; hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utföra fysisk aktivitet under graviditeten kan hjälpa kvinnan att bibehålla en god hälsa samt förebygga mot graviditetskomplikationer. Att drabbas av graviditetskomplikationer kan medföra allvarliga sjukdomar för kvinnan och fostret. LÄS MER