Sökning: "hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet hypertoni.

 1. 1. Aspekter som påverkar patienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Blomquist; Magdalena Brobäck; [2021]
  Nyckelord :Adherence; hypertension; lifestyle changes; literature review; nurse; Följsamhet; hypertoni; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en riskfaktor för att utveckla andra kardiovaskulärasjukdomstillstånd som stroke, hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och ateroskleros, vilketkan leda till för tidig död. En stor del av behandlingen vid hypertoni består avlivsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Motivation till livsstilsförändring vid hypertoni : Sjuksköterskans inflytande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Holm; Martina Hulmé; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av egenvård vid hypertoni

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lova Josefsson; Anne Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Hypertension; self care; experience; patient; Hypertoni; egenvård; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Egenvården gällande hypertoni upplevs och hanteras individuellt utifrån patienters tidigare erfarenheter och upplevelser. Genom egenvård kan patienter göra mycket själv, som kost och fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni En kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Mårtensson Eklund; Julia Elvin; [2021]
  Nyckelord :self-care; hypertension; patient; qualitative research; experience; Egenvård; hypertoni; patient; kvalitativ forskning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är ett stort och växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige.  Diagnosen ökar risken för utveckling av allvarliga och potentiellt dödliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. Den initiala behandlingen vid hypertoni är icke farmakologisk och med rätt insatser kan utveckling av sjukdomen bromsas. LÄS MER

 5. 5. Äldre och läkemedelsföljsamhet : En studie av interventioner som kan förbättra läkemedelsföljsamheten vid hypertoni och hyperlipidemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Asmaa Majed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER